راهنمای عضویت

عضویت در این سایت ارتباطی با عضویت در IEEE ندارد
۲

Matlab

ساختمان داده ها و الگوریتم ها در متلب

مزایای عضویت

عضویت در IEEE برای شما چه سودی دارد؟!

خدمات ما

گسترش علم و در دسترس قرار دادن آن برای همگان

برگزاری Talk


کارگاه های آموزشی


دوره های عملی


اعضای اجرایی

کسری روحی
کسری روحی
رئیس شاخه
محمدهادی شیرانی
محمدهادی شیرانی
نایب رئیس شاخه
سید آریا حسنلی
سید آریا حسنلی
دبیر شاخه
سید سهیل سادات صفوی
سید سهیل سادات صفوی
خزانه دار شاخه

ما را دنبال کنید ...